Tiền thưởng may mắn cho năm mới bằng TIỀN MẶT

25 tháng 1, 2022
Hạn cuối đăng ký
Từ ngày 1 đến 31 tháng 1 năm 2022
Thời gian khuyến mãi
Tiền NạpLots Giao DịchTiền Thưởng
Trên $2,02216$20.22
Trên $20,022160$202.2

*Tài Khoản Standard

Tiền NạpLots Giao DịchTiền Thưởng
Trên $2,02230$20.22
Trên $20,220300$202.2

*Tài Khoản ECN

Tiền NạpLots Giao DịchTiền Thưởng
Trên $202.2135$20.22
Trên $2,0221,350$202.2

*Tài Khoản Cent

  • Để tham gia, khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Khách hàng phải mở tài khoản thực với CXM Direct và có khoản tiền gửi đầu tiên không dưới $2.022 để đủ điều kiện tham gia.
  • Trước tiên, khách hàng cần đăng ký trên trang chủ của chương trình khuyến mãi để tham gia.
  • Chương trình chỉ áp dụng từ ngày 1 đến 31 tháng 1 năm 2021. Các yêu cầu về tiền gửi và khối lượng giao dịch phải được hoàn thành trong khoảng thời gian nêu trên.
  • Mỗi người tham gia đủ điều kiện chỉ có thể nhận được tiền thưởng MỘT LẦN.
  • Nếu chúng tôi phát hiện thấy bất kỳ sự lạm dụng chương trình khuyến mãi này, CXM Direct có quyền hủy bỏ tư cách của khách hàng hoặc từ chối cấp tiền thưởng bất kỳ lúc nào.
  • Mỗi tài khoản của người tham gia đủ điều kiện phải được xác minh. Bằng chứng về tài khoản giao dịch có thể là bản sao kê giao dịch tài khoản thực gần đây hoặc ảnh chụp màn hình của tài khoản hoặc nền tảng giao dịch, v.v. Bằng chứng phải bao gồm tên của bạn, số tài khoản giao dịch, chi tiết giao dịch, tên người giao dịch và các thông tin quan trọng khác.
  • Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho khu vực châu Á Thái Bình Dương APAC.
  • Để nhận Phần thưởng Tiền mặt Năm mới, bạn cần gửi email tới [email protected] và cho biết tên, số tài khoản giao dịch, số điện thoại và ngày đăng ký tham gia hoạt động của bạn.

Điều Khoản Và Điều Kiện Bổ Sung:

1. Chỉ những giao dịch đã đóng hợp lệ trong thời gian chương trình mới được xem là lots giao dịch hợp lệ.

2. Ưu đãi này được tính cho mỗi Khách hàng (dựa trên một email/tên), chứ không phải cho mỗi tài khoản MT4.

3. Bằng cách đăng ký, mở tài khoản trực tiếp và hoặc chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong các trang hiện hành và / hoặc khu vực của thành viên khách hàng, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của chương trình này.

4. Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng các điều khoản của chương trình khuyến mãi này hoặc bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác của Công ty, hoặc có hành động thiếu thiện chí, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình để từ chối, giữ lại, rút ​​lại hoặc chấm dứt ưu đãi và nếu cần:

giữ lại, hủy bỏ và tính bất kỳ chi phí nào mà nó cho là từ (các) tài khoản của khách hàng đó,

để chấm dứt quyền truy cập của khách hàng đó vào các dịch vụ do Công ty cung cấp và / hoặc chấm dứt hợp đồng giữa Công ty và khách hàng về việc cung cấp dịch vụ,

để chặn (các) Tài khoản của khách hàng đó và sắp xếp việc chuyển bất kỳ số dư chưa sử dụng nào, trừ đi số tiền ưu đãi, cũng như bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà Công ty cho là đã thu được thông qua Hành vi Lạm dụng, cho khách hàng. Trường hợp Hành vi lạm dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Trường hợp khách hàng, tự mình hoặc hành động với người khác (bao gồm Nhà môi giới giới thiệu / Đơn vị liên kết / Người quản lý quỹ) thiết lập một vị trí giao dịch hoặc các vị trí có mục đích hoặc tác dụng trích lợi nhuận do quảng cáo tạo ra, mà không có rủi ro kinh tế, bao gồm cả giới hạn mất mát của vốn của khách hàng (hoặc vốn của người khác).

Trong trường hợp khách hàng, tự mình hoặc hành động với người khác (bao gồm Nhà môi giới giới thiệu / Đơn vị liên kết / Người quản lý quỹ) bảo vệ các vị trí của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, giữ (các) vị thế mở theo một hướng, bao gồm chỉ bằng cách minh họa, đơn vị tiền tệ tương quan hoặc đơn vị tiền tệ tương ứng , tại các khoảng thời gian nhất định, nội bộ (sử dụng tài khoản giao dịch khác được tổ chức với Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng tài khoản giao dịch khác được tổ chức với các nhà môi giới khác).

100% ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
19.86270 / 19.85980
USDHKD
7.85056 / 7.84791
USDCNH
6.66153 / 6.66088
USDCAD
1.28239 / 1.28236
GBPSGD
1.71841 / 1.71809
GBPNZD
1.94110 / 1.94068
EURZAR
16.84062 / 16.83053
EURUSD
1.07344 / 1.07342
EURTRY
17.35680 / 17.29550
EURSEK
10.48337 / 10.48134
CHFSGD
1.42858 / 1.42813
CHFPLN
4.46353 / 4.45687
CHFNOK
9.96192 / 9.95711
AUDUSD
0.70952 / 0.70949
AUDNZD
1.09988 / 1.09945
AUDJPY
89.994 / 89.981
AUDCHF
0.68165 / 0.68151
AUDCAD
0.90993 / 0.90978